Kirjeldus

Tomato  sauce, grated cheese, blue  cheese, smoked cheese, mozzarella, tomato